نرم افزار ثبت اطلاعات مراجعه کنندگان به دفتر کار اپتومتری

ین نرم افزار جهت استفاده در دفترکار اپتومتری طراحی شده که  در مطب چشم پزشکی نیز قابل استفاده می باشد.

امکانات نرم افزار اپتومتری

1- ثبت اطلاعات بیمار بطور کامل

2-راحتی در ثبت اطلاعات

3-ایجاد پیش فرض جهت عملیات تکراری

4-امکان درج عکس بیمار

5-ایجاد گروه جهت جداسازی قشر خاصی از بیماران(مثال:آمبلیوپی)

6-جستجو بیمار با کلیه آیتمهای ثبت شده عمومی بیمار(مثال:تلفن-نام-...)

7-درج تجویزهای قبلی عینک باذکر نام تجویز کننده

8-ثبت اطلاعات لنز بطور کامل و تجویز لنر

9-امکان ثبت پیش فرض جهت لنزها برای راحتی و دقت در تایپ

10-ثبت آزمایشهابعدی  لنز با امکان درج عکس

11-تعیین وثبت مراجعات بعدی برحسب تاریخ

12-امکان نمایش کسانی که زمان مراجعه آنان در تاریخ معینی میباشد.

13-ارجاع بیماران به معاینه کننده دیگر به همراه فرم مخصوص تایپ وثبت آن

14-ثبت بیماران ارجاع شده ازدیگر همکاران

15-درج جوابیه بیماران ارجاع شده

16-چاپ سرنسخه به دو صورت عمودی و افقی که هرکدام چند حالت دارد.

17-چاپ سرنسخه بصورت خالی که دراین حالت می توان هنکام چاپ جاهای خالی  توسط نرم افزارپر شود.

18- چاپ پرونده  بیمار باامکان انتخاب تستهای که می خواهید در چاپ بیاید

19-تعیین نام کابری برای افرادی که می خواهند از نرم افزار استفاده کنند

20-امکان ایجاد سطح دسترسی برای کاربران مختلف

وامکانات بسیار دیگری که درهنگام استفاده ازنرم افزار متوجه آن خواهید شد.

راهنمای نرم افزار را از اینجا دانلود کنید.

شماره تماس:٠٩١۵٣١٧٠٩٩۵

/ 0 نظر / 28 بازدید