نرم افزارعینک سازی

 

مقدمه

این نرم افزار همانطور که از نام آن پیداست مربوط به ثبت اطلاعات عینک سازی میباشد.

امکانات نرم افزار اپتیک7 به شرح زیر می با شد.

می توانید راهنمای برنامه اپتیک را ازاینجا دانلود کنید.

/ 0 نظر / 12 بازدید